KARA ZA BRAK OC Z UFG


Około 150 tysięcy pojazdów w Polsce porusza się bez polisy OC. Na całe szczęście liczba ta zmniejsza się z roku na rok, a prawdopodobnie największa w tym zasługa kar jakie UFG nakłada za brak polisy OC. Kary związane z UFG za brak obowiązkowego ubezpieczenia OC (odpowiedzialności cywilnej) są uzależnione od kilku czynników. Po pierwsze, istotnym aspektem jest okres, przez który pojazd nie posiadał ważnej polisy OC. Im dłuższy ten czas, tym wyższa kara. Dodatkowo, sankcje zależą od rodzaju pojazdu - kary dla właścicieli samochodów ciężarowych są wyższe niż dla posiadaczy pojazdów osobowych czy jednośladów.

SAMOCHODY OSOBOWE

Długość przerwy Kara
brak OC powyżej 14 dni 8480 zł
brak OC od 4 do 14 dni 4240 zł
brak OC do 3 dni 1700 zł

CIĘŻAROWE, AUTOBUSY

Długość przerwy Kara
brak OC powyżej 14 dni 12730 zł
brak OC od 4 do 14 dni 6360 zł
brak OC do 3 dni 2550 zł

INNE (np. MOTOCYKLE)

Długość przerwy Kara
brak OC powyżej 14 dni 1410 zł
brak OC od 4 do 14 dni 710 zł
brak OC do 3 dni 280 zł

ANULOWANIE OPŁATY KARNEJ Z UFG

Niestety w większości przypadków nie jest to możliwe ale istnieją sytuację w których umorzenie opłaty karnej w całości lub jej części będzie rozpatrywane. Są to:

  I. Wyjątkowo trudna sytuacja materialna i majątkowa:

 • niski dochód na członka rodziny w roku podejmowania decyzji
 • większa liczba dzieci w rodzinie
 • utrata pracy, status bezrobotnego
 • wysokie koszty utrzymania Zobowiązanego i/lub osób pozostających na utrzymaniu Zobowiązanego we wspólnym gospodarstwie domowym;
 • brak majątku mogącego służyć zaspokojeniu wierzytelności (nieruchomości lub wartościowych ruchomości - np. pojazdy, maszyny, sprzęt elektroniczny, dzieła sztuki itp.);
 • obciążenia Zobowiązanego wobec innych wierzycieli (zadłużenie z tytułu alimentów, zadłużenie w banku itp.).
 • II. Sytuacja życiowa:

 • stan zdrowia Zobowiązanego i/lub osób pozostających na utrzymaniu Zobowiązanego we wspólnym gospodarstwie domowym (np. ciężkie, przewlekłe choroby Zobowiązanego - w tym trwałe inwalidztwo, niedorozwój psychomotoryczny - niezaradność);
 • utrata w znacznej części dorobku życia wskutek wypadku losowego (np. klęska żywiołowa, pożar itp.).

Z doświadczenia wiemy że 99% wniosków wysłanych zakończy się tylko i wyłącznie rozłożeniem opłaty karnej na raty. Warto jednak próbować, a najbardziej opłacalne będzie niedopuszczenie do takiej sytuacji :-)


CZY KAŻDY SAMOCHÓD MUSI MIEC OC?

NIE

Ale tutaj niestety trzeba powstrzymać falę radości. Zwolnione z opłaty są jedynie pojazdy niezarejestrowane (ale nie można się nimi poruszać), zostały ukradzione (trzeba pojazd wyrejestrować po zgłoszeniu kradzieży) albo są pojazdami historycznymi (ale bez oc i tak nie można się nimi poruszać). Jaki samochód można uznać za historyczny/zabytkowy?

 • pojazd który ma już 30 lat pod warunkiem posiadania w większości oryginalnych cześci i wycofany z produkcji od 15 lat (potrzebna będzie jeszcze zgoda konserwatora zabytków!)
 • pojazd który jest uznany za pojazd unikatowy (był samochodem gwiazdy, rzadkim modelem, zwycięzcą wyścigów samochodwych)

Taki pojazd może wykupić polisę OC na czas faktycznego użytkowania, czyli np. na okres 30 dni lub wakacyjny.


CZASOWE WYREJESTROWANIE POJAZDU

Są przypadki w których możemy nasz pojazd czasowo wycofać (nie wyrejestrować!) z ruchu. Nie dotyczy to sprawnych samochodów osobowych i ciężarowych poniżej 3.5 tony, ale plany nad wprowadzeniem takiej możliwości od długiego czasu są przedmiotem debat w sejmie. Jak narazie taką możliwość mają jedynie posiadacze:

 • samochodów ciężarowych i przyczep o dopuszczalnej masie całkowitej powyzej 3.5 tony
 • autobusów
 • ciągników samochodowych
 • pojazdów specjalnych
 • a także pojazdy w których naprawy wymagają elementy nośnych konstrukcji (Nowość od 2022 roku!)

Czasowe wyrejestrowanie nie zwalnia od posiadania ubezpieczenia OC! Ubezpieczyciele w takim przypadku obniżają opłatę za OC nawet o 95%! Wymóg OC w takim wypadku jest dla bezpieczeństwa posiadacza takiego samochodu, gdyby pojazd np. stoczył się i spowodował szkody.

© WK

Jeżeli masz jakieś pytania... Skontaktuj się z nami!   

Wyslij wiadomość